zagovor specialističnega dela - Roman Kurmanšek

dne 04.07.2008

Leskovarjeva soba - Leskovarjeva soba

V petek, 4.7.2008 ob 11.30 uri bo gospod Roman Kurmanšek, dipl. inž. zagovarjal svoje specialistično delo z naslovom:

Projektno vodenje investicijskega vzdrževanja

Mentor: prof.dr. Marko Starbek
Somentor: doc.dr. Janez Kušar


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam