zagovor doktorata - Robert Rozman

dne 07.07.2008

Leskovarjeva soba - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 7. julija 2008 ob 10.00 uri bo gospod Robert Rozman, univ.dipl.fiz., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Model in lastnosti plazemskega oblaka pri laserski obdelavi materialov

Mentor: izr.prof.dr. Edvard Govekar
Somentor: akad.prof.dr. Igor Grabec

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam