zagovor doktorata - Damjan Čelič

dne 08.07.2008

Leskovarjeva soba - Leskovarjeva soba

V torek, 8. julija 2008 ob 12.00 uri bo gospod Damjan Čelič, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Karakterizacija dinamskih lastnosti spojev sestavljenih struktur

Mentor: izr.prof.dr. Miha Boltežar

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam