zagovor doktorata - Miha Otrin

dne 09.07.2008

Leskovarjeva soba - Leskovarjeva soba

V sredo, 9. julija 2008 ob 12.00 uri bo gospod Miha Otrin, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Karakterizacija vibracij oplaščenih jeklenih vrvi

Mentor: izr.prof.dr. Miha Boltežar

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam