zagovor magisterija . Bezgovšek

dne 24.10.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba


V petek, 24.10.2008 ob 12.00 uri bo gospod Jure Bezgovšek, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Sistem za krmiljenje procesa laserskega tvorjenja zaporedja kapljic iz kovinske žice

Mentor: izr.prof.dr. Edvard Govekar
Somentor: akad.prof.dr. Igor Grabec

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam