zagovor doktorata- Boštjan Zajec

dne 10.11.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 10. novembra 2008 ob 14.00 uri bo gospod Boštjan Zajec, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Raziskava vpliva trdih prevlek na tribološk proces pri štancanju

Mentor: prof.dr. Jožef Vižintin
Somentor: izr.prof.dr. Bojan Podgornik

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam