zagovor magisterija - Iztok Hrastel

dne 28.11.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 28.11.2008 ob 13.00 uri bo gospod Iztok Hrastel, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Optimiranje procesa razžveplanja dimnih plinov

Mentor: prof.dr. Janez Oman

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam