zagovor doktorata - Uroš Rosa

dne 09.12.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V torek, 9. decembra 2008 ob 14.00 uri bo gospod Uroš Rosa, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Razvojno napovedovanje zdržljivosti izdelka pri termomehanskem utrujanju

Mentor: prof.dr. Matija Fajdiga
Somentor: izr.prof.dr. Marko Nagode

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam