zagovor doktorata - Miroslav Halilovič

dne 10.12.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 10. decembra 2008 ob 12.00 uri bo mag.Miroslav Halilovič, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Vpliv poškodb na elastično povračljivost preoblikovane jeklene pločevine

Mentor: prof.dr. Boris Štok

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam