zagovor specialističnega dela - Primož Matičič

dne 12.12.2008

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 12.12.2008 ob 11.00 uri bo gospod Primož Matičič, dipl. inž. zagovarjal svoje specialistično delo z naslovom:

Sodobni sistemi za pripravo tople vode

Mentor: doc.dr. Jurij Modic
Somentor: izr.prof.dr. Ivan Bajsić

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam