zagovor doktorata - Viktor Zaletelj

dne 21.01.2009

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 21. januarja 2009 ob 11.00 uri bo gospod mag.Viktor Zaletelj, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Modelirno okolje za gradnjo distribuiranih proizvodnih sistemov

Mentor: izr.prof.dr. Peter Butala

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam