zagovor doktorata-Jožef Horvat

dne 23.01.2009

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 23. januarja 2009 ob 11.00 uri bo gospod mag.Jožef Horvat zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Slišna obremenitev na delovnem mestu varilca

Mentor: prof.dr. Mirko Čudina
somentor: doc.dr. Ivan Polajnar

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam