zagovor magisterija - Borut Gruber

dne 11.02.2009

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 11. 2. 2009 ob 12.00 uri bo gospod Borut Gruber, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:


Vibracije sesalne enote zaradi masne neuravnoteženosti rotorja


mentor: izr.prof.dr. Miha Boltežar

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam