Zagovor doktorata - Jure Smrekar

dne 20.02.2009

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 20. februarja 2009 ob 12.00 uri bo gospod Jure Smrekar, univ. dipl. inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Optimiranje odvoda toplote iz parnega krožnega procesa v termoelektrarnah

Mentor: prof. dr. Janez Oman
Somentor: prof. dr. Alojz Poredoš

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam