zagovor magisterija - Suhač

dne 19.06.2009

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba


V petek, 19. junija 2009 ob 9.00.00 uri bo gospod Blaž Suhač, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Spremljanje stanja in zaznavanja poškodb rotacijskega stroja med obratovanjem

Mentor: prof.dr. Jožef Vižintin


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam