zagovor doktorata - Tine Ogorevc

dne 22.06.2009

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 22. junija 2009 ob 10.00 uri bo gospod Tine Ogorevc, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Vpliv termohidrodinamskih parametrov izpušnega sistema na delovanje motorja z notranjim zgorevanjem

Mentor:
izr.prof.dr. Mihael Sekavčnik
Somentor:
prof.dr. Iztok Žun
doc.dr. Tomaž Katrašnik

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam