Zagovor doktorata - MARKO THALER

dne 06.07.2009

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 6. julija 2009 ob 11.00 uri bo gospod Marko Thaler, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Analitično – empirični model odjema toplote iz daljinskega ogrevalnega sistema


Mentor: prof.dr. Alojz Poredoš
Somentor: akad.prof.dr. Igor Grabec


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam