Zagovor doktorata - mag.LEON KOS

dne 21.10.2009

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 21. oktobra 2009 ob 9.00 uri bo mag. Leon Kos zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Razširitev nekolizijskih razelektritvenih modelov za aplikacijo v fuzijsko relevantnih in splošnih plazmahMentor: prof.dr. Jožef Duhovnik
Somentor: prof.dr. Siegbert Kuhn


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam