Zagovor doktorata - mag. IGOR BUDAK

dne 17.12.2009

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 17. decembra 2009 ob 11.00 uri bo gospod mag. Igor Budak zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Razvoj sistema za pre-procesiranje rezultatov 3D-digitalizacije kompleksnih površin


Mentor: izr.prof.dr. Mirko Soković
Somentor: prof.dr. Janez Kopač


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

nazaj na seznam