Zagovor specialističnega dela - BENJAMIN KOCUTAR

dne 30.12.2009

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 30. 12. 2009 ob 11.00 uri bo gospod Benjamin Kocutar, dipl.inž.stroj. zagovarjal svoje specialistično delo z naslovom:

Obnovljivi viri energije v osnovno šolskem učnem procesu


Mentor: Izr.prof.dr. Sašo Medved

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam