Zagovor magisterija - PETER BREGAR

dne 04.02.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 4. februarja 2010 ob 8.00 uri bo gospod Peter Bregar, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:


Analiza vplivnih parametrov za uspešno delovanje avtomatiziranih montažnih sistemov


Mentor: doc.dr. Niko Herakovič
Somentorica: izr.prof.dr. Dragica Noe


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam