Zagovor doktorata - FRANC MAJDIČ

dne 04.02.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 4. februarja 2010 ob 13.00 uri bo gospod Franc Majdič, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Voda kot kapljevina v pogonsko-krmilni hidravliki

Mentor: doc.dr. Jožef Pezdirnik
Somentor: izr.prof.dr. Mitjan Kalin

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam