Zagovor doktorata - IGOR VELKAVRH

dne 05.02.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 5. februarja 2010 ob 11.00 uri bo Igor Velkavrh, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Lastnosti adsorbiranih mejnih filmov pri mazanju prevlek iz diamantu podobnega ogljika


mentor: izr.prof.dr. Mitjan Kalin
somentor: prof.dr. Jožef Vižintin


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam