Zagovor magisterija - GREGOR GUNA

dne 12.02.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 12. februarja 2010 ob 12.00 uri bo gospod Gregor Guna, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Model oskrbe energetskega obrata z lesno biomasoMentor: prof.dr. Vincenc Butala
Somentorica: Marija Bogataj (UL, EF)


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.nazaj na seznam