Zagovor doktorata - ANDREJ PUKŠIČ

dne 18.02.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 18. februarja 2010 ob 13.00 uri bo Andrej Pukšič, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Mikromehansko modeliranje polikristalnih zlitin z oblikovnim spominom


Mentor: prof.dr. Franc Kosel


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam