Zagovori diplom univerzitetnega študija

dne 26.02.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 26. februarja 2010 ob 9.00 uri bodo zagovarjali diplomske naloge univerzitetnega študija

Gregor MODRIJAN
Mentor: prof.dr. Miha Boltežar
Somentor: doc.dr. Janko Slavič
Tema: Izračun preostale masne neuravnoteženosti togega rotorja ob
upoštevanju vpliva izdelovalnih toleranc

Gregor PAPIĆ
Mentor: prof.dr. Janez Tušek
Tema: Ultrazvočno čiščenje varilnih žic za lasersko varjenje

Matej RAVŠELJ
Mentor: izr.prof.dr. Marko Nagode
Tema: Razvoj stroja za horizontalno rezanje stiropora


Zagovori bodo v Leskovarjevi sobi.

Kandidate prosimo, da se pol ure pred zagovorom zglasijo v Referatu za študentske zadeve.


Navodila za zagovor diplomskih del


V Ljubljani, 22.2.2010
Referat za študentske zadeve

nazaj na seznam