Zagovori diplom univerzitetnega študija

dne 01.03.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 1. marca 2010 ob 11.00 uri bosta zagovarjala diplomski nalogi univerzitetnega študija

Andrej FILIPIČ
Mentor: izr.prof.dr. Mirko Soković
Tema: Postopek pridobivanja oznake CE za zunanje konzolno senčilo

Uroš KOFOL
Mentor: prof.dr. Janez Kopač
Somentor: doc.dr. Peter Krajnik
Tema: Vodila obdelovalnih strojev


Zagovori bodo v Leskovarjevi sobi.

Kandidata prosimo, da se pol ure pred zagovorom zglasita v Referatu za študentske zadeve.

Navodila za zagovor diplomskih del

V Ljubljani, 22.2.2010
Referat za študentske zadeve

nazaj na seznam