Zagovori diplom univerzitetnega študija

dne 25.03.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 25. marca 2010 ob 8.00 uri bodo zagovarjali diplomske naloge univerzitetnega študija

Nejc BRELIH
Mentor: prof.dr. Vincenc Butala
Tema: Metode za izračun hladilnih obremenitev prostorov

Gorazd Bogataj
Mentor: prof.dr. Branko Širok
Tema: Tokovne razmere v obtočnih kanalih hladilne enote G-750

Janez KLANČNIK
Mentor: prof.dr. Branko Širok
Somentor: doc.dr. Marko Hočevar
Tema: Določanje hitrosti fluida v kavitacijskem tunelu

Tomaž LOZEJ
Mentor: prof.dr. Vincenc Butala
Tema: Energijski model pasivne stavbe

Lluis RINS MITJANS
Mentor: izr.prof.dr. Alojzij Sluga
Tema: Načrtovanje sistema za lokalizacijo objektov v delavnici
Title: Design of a shop floor object localization system

Zagovori bodo v Leskovarjevi sobi.

Kandidate prosimo, da se pol ure pred zagovorom zglasijo v Referatu za študentske zadeve.

Navodila za zagovor diplom

V Ljubljani, 22.3.2010
Referat za študentske zadeve

nazaj na seznam