Zagovor magisterija - MARKO DRVAR

dne 31.03.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 31. marca 2010 ob 13.00 uri bo gospod Marko Drvar, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Zmanjšanje pojava kavitacije v turbočrpalkah


Mentor: prof.dr. Mirko ČudinaZagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.nazaj na seznam