Zagovor doktorata - MIHA BROJAN

dne 14.04.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 14. aprila 2010 ob 12.00 uri bo Miha Brojan, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Nosilnost osnosimetričnih nelinearno elastičnih lupin v nadkritičnem območju


Mentor: prof.dr. Franc Kosel


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam