Zagovor doktorata - ANDREJ WAGNER

dne 12.05.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 12. 5. 2010 ob 14.00 uri bo gospod mag. Andrej Wagner zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Zdržljivost nekovinskih izdelkov v pogojih termomehanskega utrujanja


Mentor: prof.dr. Matija Fajdiga


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam