Zagovor doktorata - FRANCI PUŠAVEC

dne 14.05.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 14. 5. 2010 ob 12.30 uri bo gospod Franci Pušavec, univ.dipl.inž., zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Modeliranje in karakterizacija trajnostnega kriogenega odrezavanja


Mentor: prof.dr. Janez Kopač
Somentor: izr.prof.dr. Edvard GovekarZagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.nazaj na seznam