SEZNAM ZAGOVOROV DIPLOM - VSŠ ŠTUDIJ

dne 14.05.2010

lokacija: Fakulteta za strojništvo

O B V E S T I L O

V petek, 14. 5. 2010 ob 8.30 uri bodo zagovarjali svojo diplomsko nalogo visokošolskega strokovnega študija naslednji študenti:

Matic Karpe
Mentor: doc. dr. Roman Šturm / prof. dr. Janez Grum
Tema: Vpliv absorptivnosti vlage na mehanske lastnosti poliestrskih kompozitov

Petar Nikolić
Mentor: doc. dr. Tadej Kosel
Tema: Merjenje karakteristik vrija za letalo Diamond DA20-C1 Eclipse

Vito Persoglia
Mentor: pred. Andrej Grebenšek / doc. dr. Tadej Kosel
Tema: Uporaba internetne mreže za simuliranje letenja in kontrole zračnega prometa

Jure Smole
Mentor: izr. prof. dr. Marko Nagode
Tema: Razvoj mehanskega dela stroja za navijanje statorjev

Marko Hozjan
Mentor: prof. dr. Iztok Golobič
Tema: Merilna proga za merjenje toplotne prevodnosti vakuumskega izolacijskega panela

Zagovori bodo v Leskovarjevi sobi.


Kandidate prosimo, da se pol ure pred zagovorom zglasijo v Referatu za študentske zadeve.


Referat za študentske zadeve

nazaj na seznam