Zagovor magisterija - PETER MEŽNAR

dne 21.05.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 21. maja 2010 ob 9.00 uri bo gospod Peter Mežnar, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Napoved kavitacije v pretočnem traktu vodne turbine


Mentor: prof.dr. Brane ŠirokZagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.nazaj na seznam