Zagovor doktorata - LOVRENC NOVAK

dne 25.05.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V torek, 25. maja 2010 ob 13.00 uri bo kandidat Lovrenc Novak zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Konvektivni prenos toplote v aksialni stopnji plinske turbine


Mentor: izr.prof.dr. Mihael Sekavčnik
Somentor: prof.dr. Matija TumaZagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam