Zagovori diplom univerzitetnega študija

dne 28.05.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 28. maja 2010 ob 8.00 uri bodo zagovarjali diplomske naloge univerzitetnega študija naslednji študenti:


Andrej KOBAL
Mentor: prof. dr. Jožef Duhovnik
Tema: Vgradna kaseta za drsna vrata (KIT)

Janez MANDELJ
Mentor: prof. dr. Vincenc Butala
Tema: Energijsko – temperaturno stanje na zavorah avtomobilov

Blaž MODIC
Mentor: prof. dr. Karl Kuzman
Tema: Obvladovanje procesov tlačnega litja Zn - zlitin

Luka PIREČNIK
Mentor: izr.prof. dr. Zlatko Kampuš
Somentor: doc. dr. Borivoj Šuštaršič
Tema: Tehnologija izdelave mehko magnetnih jeder za dele zaznaval in aktuatorjev

Tomaž PIRH
Mentor: prof.dr. Karl Kuzman
Somentor: doc.dr. Tomaž Pepelnjak
Tema: Določevanje preoblikovalnih lastnosti cevastih preizkušancev


Zagovori bodo v Leskovarjevi sobi.

Kandidate prosimo, da se pol ure pred zagovorom zglasijo v Referatu za študentske zadeve.

Navodila za zagovor diplome

V Ljubljani, 24.5.2010
Referat za študentske zadeve

nazaj na seznam