Zagovor magisterija - PETER ČAS

dne 01.06.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V torek, 1. junija 2010 ob 11.15 uri bo gospod Peter Čas, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Vpliv vlažnosti lesne biomase na energijsko učinkovitost generatorjev toplote


Mentor: izr.prof.dr. Andrej Senegačnik
Somentor: prof.dr. Vincenc ButalaZagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam