Zagovor doktorata - mag. SAMIR LEMEŠ

dne 23.06.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 23. junija 2010 ob 10.00 uri bo mag. Samir Lemeš, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Validacija numeričnih simulacij z digitaliziranimi posnetki 3D pločevinastih objektov


Mentor: prof.dr. Karl KuzmanZagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.


nazaj na seznam