Zagovor doktorata - MIHAEL DEBEVEC

dne 20.09.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V ponedeljek, 20. septembra 2010 ob 12.00 uri bo gospod Mihael Debevec, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Modeliranje strege orodij pri obdelavi v digitalnem okolju


Mentor: doc.dr. Niko Herakovič
Somentor: prof.dr. Marko Starbek


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam