Zagovor doktorata - ALJAŽ OSTERMAN

dne 10.11.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 10. novembra 2010 ob 12.30 uri bo Aljaž Osterman, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Termografija termičnih učinkov pri ultrazvočno vzbujevani kavitaciji


Mentor: prof.dr. Brane Širok
Somentor: doc.dr. Matevž DularZagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam