Zagovor doktorata - SIMON OMAN

dne 12.11.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 12. novembra 2010 ob 15.00 uri bo Simon Oman, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Model napovedovanja dobe trajanja zračnega vzmetenja na osnovi pospešenih preizkušanj


Mentor: prof.dr. Marko Nagode
Somentor: prof.dr. Matija FajdigaZagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam