Zagovor doktorata - ANDREJ ŽEROVNIK

dne 26.11.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 26. novembra 2010 ob 12.00 uri bo gospod Andrej Žerovnik, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

Fenomen tečenja v konstitutivnih modelih ciklične plastifikacije


Mentor: prof.dr. Ivan Prebil
Somentor: doc.dr. Robert Kunc


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam