Zagovor doktorata - MARKO SEDLAČEK

dne 21.12.2010

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V torek, 21. decembra 2010 ob 11.00 uri bo gospod Marko Sedlaček, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Vpliv topografije na tribološke lastnosti kontaktnih površin


Mentor: izr.prof.dr. Bojan Podgornik
Somentor: prof.dr. Jožef Vižintin


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.


Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam