Zagovor magisterija - STRINGARI

dne 16.02.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 16. februarja 2011 ob 10.00 uri bo gospod Gustavo Beulke Stringari zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Časovno odvisne lastnosti bimodalnega POM z aplikacijo v procesu injekcijskega brizganja prahu
(Time-dependent properties of bimodal POM – application in powder injection molding)


Mentor: prof.dr. Igor Emri


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo kandidata je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam