Zagovor magisterija - PARSOHONOV

dne 16.02.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 16. februarja 2011 ob 10.00 uri bo gospod Abdulkobi Gafurovich Parsohonov zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Karakterizacija mehanskih lastnosti viskoelastičnih materialov, izdelanih iz odpadnih pnevmatik
(Mechanical characterization of the viscoelastic material made of waste tyres)


Mentor: prof.dr. Igor EmriZagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam