Zagovor magisterija - SAŠA MARUŠIČ

dne 10.03.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 10. marca 2011 ob 10.00 uri bo gospod Saša Marušič, univ.dipl.inž. zagovarjal svoje magistrsko delo z naslovom:

Projektno vodenje osvajanja serijskega izdelka


Mentor: prof.dr. Marko Starbek
Somentor: doc.dr. Janez Kušar


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam