Zagovor doktorata - JAKA KOVAČ

dne 11.03.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 11. marca 2011 ob 14.00 uri bo gospod Jaka Kovač, univ.dipl.fiz. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Detekcija in karakterizacija napetostno-korozijskega pokanja z metodama akustične emisije in elektrokemijskega šuma


Mentor: prof.dr. Edvard Govekar
Somentor: izr.prof.dr. Andraž Legat


Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

nazaj na seznam