Zagovor doktorata - GREGOR ALIČ

dne 22.04.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V petek, 22. aprila 2011 ob 10.00 uri bo gospod Gregor Alič, univ.dipl.inž. zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:


Zaščitna mreža aksialnih turbinskih strojev v tokovnem polju


Mentor: prof.dr. Branko Širok
Somentor: doc.dr. Marko HočevarZagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.nazaj na seznam