Predstavitev teme doktorske disertacije - Gašper Cafuta

dne 12.05.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V četrtek, 12. 5. 2011 ob 15.00 uri bo

Gašper Cafuta, univ.dipl.inž.

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Napredno načrtovanje preoblikovalnih orodij z upoštevanjem elastične povračljivosti preoblikovane pločevine


Mentor: prof.dr. Boris Štok
Somentor: doc.dr. Nikolaj Mole


Komisija:

  • prof.dr. Boris Štok
  • doc.dr. Nikolaj Mole
  • prof.dr. Karl Kuzman
  • prof.dr. Iztok Potrč (UM, FS)Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.

nazaj na seznam