Predstavitev teme doktorske disertacije - Jurij Gregorc

dne 18.05.2011

Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

V sredo, 18. 5. 2011 ob 9.00 uri bo


Jurij Gregorc, univ.dipl.inž.


javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

Dinamika stičnih struktur plina in kapljevine v razdelilniku mini dimenzij


Mentor: prof.dr. Iztok Žun


Komisija:

  • prof.dr. Iztok Žun

  • izr.prof.dr. Ivan Bajsić
  • prof.dr. Janez Levec (UL, FKKT)Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.nazaj na seznam